Kонтактирајте нас


Седиште
Београд
Милоша Зечевића 6
Звездара
Телефон/Фаx: +381 11 241 96 65
Мобилни:         +381 061 634 16 13
Е-пошта
udruzenjedah@gmail.com
Можете нас пронаћи на социјалним мрежама